Debaty Lądeckie

Debaty Lądeckie informator samorządowy Lądka-Zdroju towarzyszy najważniejszym gminnym wydarzeniom od 1996 r. Początkowo w okresie od maja 1996 roku do kwietnia 1998 roku wydawany był nieregularnie, ukazało się wtedy dwanaście numerów. Od czerwca 1999 roku wydawany jest systematycznie jako miesięcznik pod koniec każdego miesiąca. We wrześniu 2012 r. świętowaliśmy okrągłe 150-te wydanie naszego pisma.

Debaty Lądeckie aktualnie drukowane są raz w miesiącu, w nakładzie 1000 egz. i objętości 12 stron, gdzie publikujemy nowe i ciekawe lokalne informacje. Od lutego 2009 r. wydawcą Debat jest Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (ISSN 1641-425X). Informator dostępny w instytucjach samorządowych gminy: Urzędzie Miasta i Gminy, Punkcie Informacji Turystycznej, Bibliotece oraz w placówkach handlowych na terenie miasta i gminy. Elektroniczne wersje Debat Lądeckich zamieszczone są poniżej.

Kontakt do redakcji: tel. 74 8146 562,  debaty@ladek.pl

2022

2021