Debaty Lądeckie

Debaty Lądeckie informator samorządowy Lądka-Zdroju towarzyszy najważniejszym gminnym wydarzeniom od 1996 r. Początkowo w okresie od maja 1996 roku do kwietnia 1998 roku wydawany był nieregularnie, ukazało się wtedy dwanaście numerów. Od czerwca 1999 roku wydawany jest systematycznie jako miesięcznik pod koniec każdego miesiąca. W maju 2021 roku świętowaliśmy okrągłe 250-te wydanie naszego pisma i 25 lat informatora.

Debaty Lądeckie aktualnie drukowane są raz w miesiącu, w nakładzie 1000 egz. i objętości 12 stron, gdzie publikujemy nowe i ciekawe lokalne informacje. Od lutego 2009 r. wydawcą Debat jest Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju (ISSN 1641-425X). Informator dostępny w instytucjach samorządowych gminy: Urzędzie Miasta i Gminy, Punkcie Informacji Turystycznej, Bibliotece oraz w placówkach handlowych na terenie miasta i gminy. Elektroniczne wersje Debat Lądeckich zamieszczone są poniżej.

Kontakt do redakcji: tel. 74 8146 562,  debaty@ladek.pl

2024

2023

2022

2021