Projekt – Wspólny język

Witajcie!

Rozpoczęcie pełnoskalowej wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku, okazało się wyzwaniem również dla nas, sąsiadów Ukrainy. W ciągu kilku tygodni do Polski przybyło setki tysięcy, a nawet miliony osób, głównie kobiet i dzieci. Nowe osoby pojawiły się tuż obok nas, zamieszkały w naszym sąsiedztwie, zaczęły robić zakupy w sklepach, a dzieci zaczęły chodzić do polskich szkół… Wielu z nas okazało dużo serca i empatii uchodźcom, po niedługim czasie zauważyliśmy, że oprócz doraźnej pomocy, potrzebne jest też wsparcie w odnalezieniu się w nowej sytuacji i nowym kraju. Największą barierą okazał się język. W niewielkim Lądku-Zdroju pojawiło się ponad 300 osób, z którymi chcieliśmy się porozumieć. Już w marcu skrzyknęła się grupka społeczników, którzy rozpoczęli bezpłatne lekcje języka polskiego. Wsparcia technicznego i finansowego udzieliły nam Centrum Kultury i Rekreacji oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach programu Działaj Lokalnie, współfinansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację Wolnością i Akademię Filantropii w Polsce.

Niniejszy podręcznik jest zbiorem materiałów, które wykorzystywaliśmy podczas lekcji i konwersacji.

Materiały źródłowe, które posłużyły do powstania podręcznika:

  • „Niezbędnik ukraińsko – polski”, Оля Русина / Olya Rusina, Іванна Блажеєва / Ivanna Blazheieva;
  • artykuł „Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce”, dr hab. Anna Czapla;
  • „Po polsku bez błędu”, Dominika Izdebska-Długosz;
  • „Z językiem polskim każdego dnia” Paula Mandziej.

Publikacja powstała w ramach projektu „Wspólny Język”, jest bezpłatna, przeznaczona jako pomoc dla osób z Ukrainy w początkowej fazie nauki języka polskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

___________

Привіт!

Початок повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року, став викликом і для нас, сусідів України. За кілька тижнів до Польщі приїхали сотні тисяч і навіть мільйони людей, переважно жінок і дітей. Нові люди з’явилися поруч із нами, жили в нашому районі, почали купувати в магазинах, а діти почали ходити до польських шкіл… Багато з нас проявили сердечність і співчуття до біженців, в короткий час ми звернули увагу, що окрім надання гуманітарної допомоги необхідно ще підтримати в пошуку себе і адаптації в новій ситуації , в новій країні. Найбільшим бар’єром виявилася мова. В невеличке містечко Льондек – Здруй приїхали понад 300 осіб, з якими ми хотіли порозумітись. Вже в березні група громадських активістів об’єдналася і розпочала безкоштовні уроки польської мови. Технічну та фінансову підтримку надали Центр культури та відпочинку та Місцевий фонд Śnieżnik Massiv у рамках програми «Дій локально», яка співфінансується Польсько-американським фондом свободи та Академією філантропії в Польщі.

У цьому посібнику зібрано матеріали, які ми використовували на уроках і бесідах.

Вихідні матеріали, які були використані для створення посібника:

  • Niezbędnik ukraińsko – polski Оля Русина / Olya Rusina, Іванна Блажеєва / Ivanna Blazheieva
  • artykuł BŁĘDY LEKSYKALNE UKRAIŃCÓW UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO W POLSCE dr hab. Anna Czapla
  • “Po polsku bez błędu” Dominika Izdebska-Długosz
  • “Z językiem polskim każdego dnia” Paula Mandziej

Матеріал створено в рамках проекту «Спільна мова». Підручник безкоштовний, призначений для допомоги українцям на початковому етапі вивчення польської мови.

Plik do pobrania: Poradnik JĘZYK POLSKI / Польська мова