Standardy Ochrony Małoletnich

Na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, a w szczególności art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich – która została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, wchodzącą w życie 15 lutego 2024 r., Zarządzeniem Dyrektora CKiR nr 4/2024 z dnia 29.04.2024 r. wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju wprowadza Standardy Ochrony Małoletnich w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży korzystającym oraz chcącym skorzystać oferty edukacyjnej Centrum Kultury i Rekreacji oraz z zasobów Biblioteki czy Informacji Turystycznej, bezpiecznego środowiska, zorganizowanego z poszanowaniem ich praw i godności.

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju zapewnia, że jej działalność jest zorganizowana tak, aby zapewnić dzieciom i młodzieży wolny dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej w sposób dla nich bezpieczny i komfortowy, wolny od zagrożeń i zachowań nieodpowiednich, w szczególności wolny od jakichkolwiek form przemocy i dyskryminacji.

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
(wersja skrócona dla małoletnich)

 

 • Osoby, które kontaktują się z Tobą w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju powinny zachowywać się grzecznie i z poszanowaniem Twoich potrzeb.
 • Pracownikom nie wolno stosować w stosunku do Ciebie przemocy.
 • Masz prawo do zadawania pytań pracownikom Centrum Kultury i Rekreacji i otrzymywania na nie wyczerpujących odpowiedzi.
 • Pracownikom nie wolno na Ciebie krzyczeć.
 • Masz prawo do informacji o wszystkich decyzjach, które są w stosunku do Ciebie podejmowane i wyjaśnienia dlaczego takie są.
 • Masz prawo do prywatności. Pracownikom Centrum Kultury i Rekreacji nie wolno przekazywać informacji o Tobie innym dorosłym ani dzieciom, z wyjątkiem Twoich rodziców lub opiekunów.
 • Pracownikom nie wolno bez zgody Twojej i Twoich rodziców lub opiekunów robić Ci zdjęć, nagrywać filmów.
 • Pracownikom nie wolno zachowywać się w Twojej obecności niewłaściwie, używać wulgarnych słów, gestów lub żartów, obrażać kogokolwiek, nawiązywać w wypowiedziach do Twojej atrakcyjności, używać przemocy .
 • Nikomu nie wolno Cię krzywdzić, w jakikolwiek sposób.
 • Pracownikom nie wolno nawiązywać z Tobą jakichkolwiek relacji romantycznych, ani składać Ci propozycji o nieodpowiednim charakterze.
 • Pracownikom nie wolno proponować Ci alkoholu, papierosów ani nielegalnych substancji. Pracownikom nie wolno używać ich w Twojej obecności
 • Pracownikom nie wolno przyjmować pieniędzy ani prezentów od Ciebie.
 • Masz prawo być traktowane tak samo jak wszystkie inne dzieci. Pracownicy nie powinni nikogo faworyzować.
 • Pracownikom wolno Cię dotykać tylko za Twoją zgodą i w taki sposób, aby był dla Ciebie odpowiedni.
 • Pracownikom nie wolno Cię bić, szturchać, popychać ani dotykać Cię w jakikolwiek inny sposób, którego nie chcesz lub czujesz się źle.
 • Pracownicy mogą się z Tobą kontaktować wyłącznie w czasie pracy i w związku z ich pracą.
 • Pracownikom nie wolno zapraszać Cię do ich miejsca zamieszkania, spotykać się z Tobą ani kontaktować prywatnie.

Pamiętaj! Zawsze kiedy czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, ktoś robi Ci krzywdę lub zachowuje nieodpowiednio, możesz powiedzieć o tym innemu pracownikowi CKiR, który Cię wysłucha i pomoże!

Pełna wersja Standardów Ochrony Małoletnich przyjętych w CKiR do pobrania tutaj.