Leksykon fotografów Ziemi Kłodzkiej 1839-1945

M. Dziedzic, W. Zieliński: „Leksykon fotografów Ziemi Kłodzkiej 1839-1945”, Bystrzyca Kłodzka – Wrocław, 2018.