Konkursy Kulinaria Kurort

RYNEK W TOMACIE – pomidor jest dobry we wszystkim

Przygotuj potrawę z pomidorów i wygraj!

Regulamin konkursu kulinarnego
RYNEK W TOMACIE – POMIDOR JEST DOBRY WE WSZYSTKIM

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
2. Konkurs odbędzie się 6 sierpnia 2022 r. na lądeckim Rynku, w ramach wydarzenia „Lądeckie Cudawianki”.

II. Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie kulinariów (potrawy lub napoju). W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie potrawy i napoje przygotowane z pomidorów: zupy, sałatki, sosy, soki i napoje.
2. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Gminy Lądek-Zdrój oraz Gminy Stronie Śląskie przez wspólną zabawę.

III. Uczestnicy
1. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Doliny Białej Lądeckiej (Gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie) oraz osoby odwiedzające nasz teren.

IV. Warunki udziału i przebieg konkursu
1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Przygotowanie potrawy lub napoju, którego głównym składnikiem będą pomidory.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie przyjmowane będą do godz. 16.00 w dniu 4 sierpnia, w siedzibie CKiR, tel. 748146562. Zgłoszenia są obowiązkowe z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości miejsc wystawienniczych.
4. Prezentacja kulinariów odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2022 r. podczas wydarzenia „Lądeckie Cudawianki” na lądeckim Rynku.

V. Kryteria oceny konkursu
1. Potrawy/napoje będą oceniane w jednaj kategorii.
2. Jury złożone będzie z reprezentantów Organizatorów i sponsorów.
4. Pula nagród w konkursie wynosi 600 zł. Fundatorem nagród jest Gmina Lądek-Zdrój

VI. Ogłoszenie wyników
1. Ocena kulinariów konkursowych, ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 sierpnia 2022 r. podczas wydarzenia „Lądeckie Cudawianki” na lądeckim Rynku.
2. Laureatki konkursu są zobowiązane do osobistego odbioru nagrody (w przypadku osób małoletnich nagrodę kwituje dorosły opiekun).
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ckirladek.pl oraz na Facebooku CKiR.

VII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestniczka lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.
2. Uczestnik lub Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora.
3. Uczestnik lub Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.
4. Regulamin konkursu opublikowany jest m.in na stronie internetowej www.ckirladek.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”