Festiwale Koncerty Kulinaria Kultura Prezentacje

Kulinarny konkurs NIEZŁE ZIÓŁKO edycja 2022

NIEZŁE ZIÓŁKO 2022
KONKURS NA PRODUKT KULINARNY
Z DOLINY BIAŁEJ LĄDECKIEJ

1. Konkurs odbędzie się 25 czerwca 2022 r. na lądeckim Rynku, w ramach imprezy Noc Świętojańska w Lądku-Zdroju.

2. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Gminy Lądek-Zdrój przez promowanie lokalnego produktu, w którego recepturze wykorzystuje się ziemiopłody Doliny Białej Lądeckiej.

3. Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Gmin Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie wraz z ich wsiami gminnymi; poszerzenie obszaru jest wynikiem rosnącej współpracy między mieszkańcami gmin.

4. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra” w Lądku-Zdroju.

5. Uczestnictwo w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, firmy, instytucje i sołectwa z Doliny Białej Lądeckiej (Gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie).

6. Produkt konkursowy.
Produkty oceniane będą w dwóch kategoriach: „Menu Dnia” oraz „Produkt Regionalny”.
Wszystkie produkty konkursowe muszą zawierać co najmniej jedno zioło lub inną roślinę o charakterze przyprawy zebraną na terenie Doliny Białej Lądeckiej.
„Menu Dnia” – wystawca zobowiązany jest do przygotowania 3 produktów:
– danie główne,
– napój (sok, napar, alkoholowy itp.),
– produkt słodki/deser.
W przypadku „Menu Dnia” jury oceniać będzie także estetykę stanowiska uczestnika.
„Produkt Regionalny”
W tej kategorii jury oceniać będzie pojedyncze produkty z Doliny Białej Lądeckiej, które pozostają w stałej lub sezonowej ofercie producentów, np. octy, sery, nalewki itp.

7. Nagrody.
W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne:
Menu Dnia: 400 zł, 250 zł, 150 zł,
Produkt Regionalny: 150 zł, 100 zł, 50 zł.
Przewidujemy także drobne nagrody rzeczowe.

8. Jury.
Jury złożone będzie z reprezentantów Organizatorów i sponsorów.

9. Podział kategorii i nagród może ulec zmianie.

10. Zgłoszenia należy składać do 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju do godz. 16.00. Zgłoszenia są obowiązkowe z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości miejsc wystawienniczych.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”