Konkursy Kultura

Konkurs NIECH PRZYBIEŻY ŚWIĘTY JERZY

Regulamin konkursu „NIECH PRZYBIEŻY ŚWIĘTY JERZY”

1. Informacje ogólne.
Konkurs realizowany jest w ramach 18. Obchodów Dnia Patrona Miasta – Św. Jerzego.

2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest ożywienie tradycji i wzbogacenie korowodów Świętego Jerzego w Lądku-Zdroju.

3. Przedmiot konkursu.
Konkurs polega na:
a) Stworzeniu kostiumu, kreacji św. Jerzego z dowolnych materiałów. Organizatorzy nie ograniczają kreatywności uczestników. Św. Jerzy to postać wielowymiarowa, legendarna i historyczna: zabójca smoka, wybawiciel dziewcząt, trybun rzymski, męczennik chrześcijański, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Dlatego dopuszczają kostiumy bazujące na rekonstrukcjach historycznych, ale też mile widziane będą wariacje współczesne: św. Jerzy w stylu steam punk czy św. Jerzy Minecraft.
b) Własnej prezentacji wykonanego kostiumu, która odbędzie się w finale Parady Świętojerskiej. Święci maszerujący w pochodzie podążać będą z tarasów pod Zdrojem Wojciech i dalej: ul. Cienistą, Ostrowicza do dawnych kortów tenisowych przy ul. Leśnej. Podczas przejścia na całej długości uczestnicy prezentujący swoje kreacji powinni – według uznania – animować różnymi środkami swoją prezentację. Może być to pantomima, tańce, melorecytacje, pieśni rycerskie, dzikie okrzyki itp. Prezentowanym św. Jerzym mogą towarzyszyć orszaki, złożone z paziów, dam dworu etc. Komisja oceniać będzie pomysłowość uczestników.

Parada Świętojerska wyruszy z tarasów w dniu 27 kwietnia 2024 r. o godz. 14.00

4. Uczestnicy: Mieszkańcy Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz jej sympatycy
• grupy nieformalne z min. 1 dorosłym przedstawicielem, np.: grupa przedszkolna, klasa szkolna, sołectwo, grupa z zakładu pracy,
• grupy formalne – stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, przedsiębiorstwa,

5. Zgłoszenia. Na adres organizatora konkursu należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 kwietnia 2024 r. (czwartek).

6. Ocena i nagrody. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury. Ocena i wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się podczas i po Paradzie Świętojerskiej w dniu 27 kwietnia 2024 r. Postanowienia Jury na każdym etapie konkursu są ostateczne.

7. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne. Pula nagród: 2000 zł.

8. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u organizatora konkursu – Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, tel. 74 8146 562, e-mail: ckir@ladek.pl

Karta zgłoszeniowa

ZAPRASZAMY!!!
Fundatorami nagród w konkursie są:

Gmina Lądek-Zdrój
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju