Kultura

Spotkania Sentymentalne w Lądku-Zdroju-2021

Stowarzyszenie noszące nazwę Lądeckie Spotkania Sentymentalne powstało na bazie wspomnień minionych czasów, a członkami są głównie osoby uczące się dawniej w tutejszym liceum ogólnokształcącym.

„Moje spojrzenie na Lądek”
Stowarzyszenie noszące nazwę Lądeckie Spotkania Sentymentalne powstało na bazie wspomnień minionych czasów, a członkami są głównie osoby uczące się dawniej w tutejszym liceum ogólnokształcącym. Jednym z inicjatorów powołania stowarzyszenia był Zbigniew Zdzienicki, człowiek o wielostronnych zainteresowaniach artystycznych, twórca posługujący się językiem malarstwa, fotografii, muzyki i poezji. W 2005 r. był inicjatorem powołania Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu i jako jego prezes (do 2008 r.) organizował wystawy i plenery fotograficzne. Jest laureatem Nagrody Miasta Sosnowca 2009 w kategorii upowszechniania kultury. Spotkania sentymentalne rozpoczęły się od zjazdu dawnych
absolwentów lądeckiego LO, również dzięki zaangażowaniu Ewy Zadory, lądczanki, przewodniczki turystycznej. Efektem pleneru SMF w Lądku-Zdroju w 2011 r. (który współorganizowałam jako dyrektor CKiR) była wystawa prezentowana i w Lądku- Zdroju, i w Sosnowcu. Dzięki tej współpracy, Lądek-Zdrój widziany oczyma fotografów pokazywany był w różnych salach wystawowych, choćby podczas autorskiej wystawy pana Zbigniewa Zdzienickiego w Łazach, jego rodzinnym mieście.
Formuła każdorocznych Spotkań obejmuje oprócz wspomnień, wycieczek po uzdrowisku i okolicy oraz koncertów również propozycje dla młodzieży aktualnie uczącej się w lądeckim liceum. Podczas tegorocznej, szóstej już edycji tego wydarzenia w dniu 2 października 2021 r. otwarto w Centrum Kultury i Rekreacji wystawę pani Wiesławy Stawarz. Pokazane fotografie zostały przetworzone cyfrowo,zyskując zupełnie inny wymiar, inspirowany sztuką witrażu. Potem członkowie jury: Zbigniew Zdzienicki, Urszula Samek, Małgorzata Bednarek przedstawiło podsumowanie konkursu dla uczniów LO im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju „Moje spojrzenie na Lądek”,a laureatka I miejsca w kategorii „Tekst”, Julia Karmazyn, zaprezentowała swój wiersz. W kategorii „Fotografia” nagrodzono Amelię Steblok za trzy czarno-białe, ciekawe ujęcia lądeckich krajobrazów.Zwieńczeniem artystycznego popołudnia był koncert w wykonaniu doskonale znanego już Lądczanom duetu Claro de Luna: Daniel Martinez skrzypce, Alicja Gutowska-Martinez piano.Nagrody wszystkim laureatom konkursu zostały wręczone 4 października w murach szkoły, która niedługo obchodzić będzie 75-lecie a jej absolwenci to liczne pokolenia, w których pamięci pozostał sentyment do czasów licealnych i… do Lądka-Zdroju.Licealiści uczestniczyli też w wycieczce po lądeckim zdroju, wędrując z przewodniczką (niżej podpisaną) „Szlakiem lądeckich kobiet”,poznając historie kobiet znanych w swoich epokach, a których losy splotły się na chwilę lub na dłużej z miastem znanym na przestrzeni wieków z uzdrawiających wód.
tekst:Małgorzata Bednarek

Prezentacja w Inkubatorze
W programie VI Lądeckiego Spotkania Sentymentalnego znalazła się również prezentacja twórców, którym patronuje Galeria Artystyczna Lądek, prowadzona przez Krystynę Leśniewską-Pasionek.I tak 1 października na „Stacji Rozwój” prace swe zaprezentowali:Krystyna Grzybowska, Piotr Damm, Marek Kopczyk, Tomasz Szpala i Ewa Wajzer. Swoje wiersze recytowali: Joanna Mossakowska, Andrzej Grzybowski. Prezentującymi zarówno poezję i malarstwo byli:Krystyna Leśniewska-Pasionek i Zbigniew Zdzienicki. Należy zaznaczyć, że Inkubator udostępnił nam przestronne, dobrze wyposażone sale z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym. Wydarzenie to spowodowało zainteresowanie Kierownictwa Inkubatora historią Lądeckich Spotkań Sentymentalnych. Toteż chętnie wracamy do przeszłości, która sięga do Liceum Ogólnokształcącego w Lądku-Zdroju z lat 1969 -1973. W tym czasie edukowała się w LO klasa, której wychowawcą był Bolesław Suchecki. W roku 2008 jej absolwenci zorganizowali spotkanie byłych uczniów i nauczycieli tej klasy. Organizatorką spotkania była Ewa Zadora znawczyni historii Lądka, która klasowych kolegów i nauczycieli oprowadziła po najciekawszych miejscach swojego ukochanego miasta nie zapominając o złożeniu kwiatów na grobie Dyrektorki Liceum w tamtych latach Bogumiły Rzeźnik. Spotkanie to zapoczątkowało współpracę Ewy Zadory i Zbigniewa Zdzienickiego, byłego nauczyciela LO, a obecnie sosnowiczanina. Owocem tej współpracy były wystawy fotografii o tematyce lądeckiej autorstwa Zbigniewa Zdzienickiego z cennymi komentarzami Ewy Zadory, które prezentowane były w Sosnowcu i Lądku-Zdroju. Nawiązaniem do tej współpracy były plenery Stowarzyszenia Miłośników Fotografii i Grupy Plastycznej Relacje mających swe siedziby w Sosnowcu, zwieńczone kolejnymi wystawami o tematyce lądeckiej. Ta wielowątkowa tradycja związana nieustannie z Lądkiem-Zdrojem wymagała sformalizowania i planowego działania. Tak doszło do powstania w 2016 r. stowarzyszenia Lądeckie Spotkania Sentymentalnych, które organizuje coroczne jesienne spotkania, realizując wątki krajoznawcze i artystyczne, związane z Lądkiem, a także wykraczające poza ten obszar zainteresowań. Relacje ze Spotkań Sentymentalnych publikujemy także w „Debatach Lądeckich” i na Facebooku. Z nadzieją, że nasza gościna na „Stacji Rozwój” oraz powrót do korzeni i historii Lądeckich Spotkań Sentymentalnych nie będą ostatnie. Z podziękowaniem dla Kierownictwa Inkubatora za jego udostępnienie oraz inspirację do artykułu.
tekst: Zdzisław Zdzienicki