Koncerty Kultura

Obchody Dnia Patrona Miasta św. Jerzego

Patronem Lądka-Zdroju został św. Jerzy w 2004 roku i odtąd, przez lata obchodziliśmy hucznie to święto.

Patronem Lądka-Zdroju został św. Jerzy w 2004 roku i odtąd, przez lata obchodziliśmy hucznie to święto. Potem nastał czas pandemii i przerwa w imprezach. W tym roku powróciliśmy jako miasto do tej tradycji, jednak w skromniejszym wymiarze – jeszcze nie odwołano ostatecznie pandemii, a tuż obok naszej wschodniej granicy trwa dramat wojenny. Z inicjatywy przewodników sudeckich Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju i przychylności Ks. Dziekana Aleksandra Trojana, w dniu 23 kwietnia 2022 r. (imieniny patrona) zorganizowano zwiedzanie barokowej kaplicy św. Jerzego, umiejscowionej na Wzgórzu Świętojerskim. Przez dwie godziny odbyły się cztery wejścia z przewodnikami. Oprowadzali Małgorzata Bednarek i Robert Sadko, przy wsparciu Jolanty Sadko, Beaty Ludwiniak i Janusza Chrzana. Dodatkowe materiały w postaci archiwalnych widokówek z sanktuarium i Starym Jerzym użyczył Mirosław Zbrzeźniak. Sami przewodnicy zaskoczeni byli frekwencją i zainteresowaniem turystów i kuracjuszy. Odwiedziło to miejsce około stu osób. Warto dodać, że Ks. Dziekan zapowiedział, iż od maja, w każdy czwartek aż do końca sierpnia odprawiane będą w kaplicy msze święte o godz. 16.30, jak to odbywało się przed pandemią. Natomiast w niedzielę 24 kwietnia,w kościele parafialnym w samo południe uroczyście odprawiono mszę świętą z udziałem pocztów sztandarowych lądeckich szkół. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji odbyła się uroczystość wręczenia Medali Honorowych św. Jerzego. Medale przyznawane przez Radę Miejską Lądka-Zdroju są wyróżnieniem dla osób, których działania społeczne przyczyniają się do rozwoju gminy, wzmocnienia więzi społecznych, promują nasz region. W roku 2022 r. medale otrzymały panie:
Renata Czaplińska – za utworzenie skansenu Gotwaldówka w Kątach Bystrzyckich, podtrzymywanie i popularyzację tradycji Ziemi Kłodzkiej.
Grażyna Mańczak – za całokształt działań na rzecz pomocy społecznej,utworzenie Dziennego Domu Senior+ i Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądka-Zdroju.
Teresa Piskorowska i Teresa Nowak – za aktywizację środowiska seniorów w ramach Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów Oddziału w Lądku-Zdroju.
Jadwiga Suchoń, Krystyna Szczepańska i Anna Michorczyk – członkinie zespołu ludowego „Skrzynczanki”, związane z tą grupą ponad 40 lat. Przez ten okres wielokrotnie reprezentowały gminę w kraju i zagranicą, zarówno poprzez występy śpiewacze, jak i udział w prezentacjach rękodzieła czy w konkursach kulinarnych.
Miłym akcentem było wręczenie medalu Mieczysławowi Krywieńce, który otrzymał to odznaczenie w 2011 r., ale z różnych przyczyn dopiero w tym roku mógł je odebrać. To wieloletni Nadleśniczy Leśnictwa Lądek-Zdrój, promotor wielu akcji ekologicznych, wielce przysłużył się lokalnej kulturze poprzez odnawianie obiektów sakralnych. To przedstawienie zasług wyróżnionych osób w wielkim skrócie, gdyż do każdego złożonego wniosku było dołączone obszerne uzasadnienie. Raz jeszcze wielkie gratulacje dla nagrodzonych Medalem Honorowym św. Jerzego!
Ceremonii odznaczenia dokonali: Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju, Małgorzata Bednarek Przewodnicząca Rady Miejskiej i Dorota Łakucewicz, Radna Rady Miejskiej. Pierwszą część artystyczną wypełnił występ zespołu „Skrzynczanki” pod kierownictwem Dominiki Radwan. Po przerwie zebrani wysłuchali koncertu artystów łódzkich Emilii Klimczaki Piotra Płuski, którzy zaprezentowali najsłynniejsze przeboje musicalowe. Prezentacje artystyczne publiczność nagrodziła wielkimi brawami, bowiem obydwa koncerty stanowiły znakomitą oprawę tej uroczystości.
Małgorzata Bednarek