Konkursy Kultura

Konkurs kulinarny NIEZŁE ZIÓŁKO

Przyprawy, zioła i naczynia kuchenne na czarnym kamiennym stole. Widok z góry.
Przyprawy, zioła i naczynia kuchenne na czarnym kamiennym stole. Widok z góry.
Konkurs z nagrodami skierowany do mieszkańców Gmin Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie

NIEZŁE ZIÓŁKO

KONKURS NA PRODUKT KULINARNY Z DOLINY BIAŁEJ LĄDECKIEJ

1. Konkurs odbędzie się 26 czerwca 2021 r. na lądeckim Rynku, w ramach imprezy Noc Świętojańska w Lądku-Zdroju.

2. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Gminy Lądek-Zdrój przez promowanie lokalnego produktu, w którego recepturze wykorzystuje się ziemiopłody Doliny Białej Lądeckiej.

3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gmin Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie wraz z ich wsiami gminnymi; poszerzenie obszaru jest wynikiem rosnącej współpracy między mieszkańcami gmin.

4. Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra” w Lądku-Zdroju.

5. Uczestnictwo w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć dwie kategorie wystawców:
– reprezentanci poszczególnych wsi oddelegowani przez władze sołectwa,
– mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój oraz Gminy Stronie Śląskie.

6. Produkt konkursowy.
Organizator nie ogranicza ilości wystawianych produktów. Oceniane będą produkty spożywcze w 4 kategoriach:
a) produkty zgłoszone przez sołectwa z podziałem na 3 kategorie:
– napoje (soki, napary, przetwory, alkoholowe),
– produkty słodkie,
– produkty inne.
b) kategoria – produkty zgłoszone przez mieszkańców.

7. Nagrody.
W konkursie przewidziane są główne nagrody pieniężne, rzeczowe oraz nagrody pocieszenia. Pula nagród 2000 zł.

8. Jury
Jury złożone będzie z reprezentantów Organizatorów.

9. Podział kategorii i nagród może ulec zmianie.

10. Fundatorem nagród jest Gmina Lądek-Zdrój.

11. Zgłoszenia należy składać do 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju do godz. 16.00. Zgłoszenia są obowiązkowe z uwagi na konieczność przygotowania odpowiedniej ilości miejsc wystawienniczych.

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”

Plakat konkursu Niezłe Ziółko 2021