Lokalizacja

Park Zdrojowy
Park Zdrojowy im. Jana Pawła II, Lądek-Zdrój
QR Code

Data

24 06 2017
Expired!

Czas

All Day

e-Kotlina Kłodzka

Dbamy o czyste powietrze w Kotlinie Kłodzkiej !

Według raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA), Polska jest drugim po Bułgarii najbardziej zanieczyszczonym państwem UE. W dniach 23-24 czerwca w ramach projektu e-Kotlina Kłodzka odbędą się wydarzenia w Kurorcie Lądek – Zdrój zmierzające do popularyzacji pojazdów elektrycznych, redukujących zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

Wiosną w Kurorcie Lądek – Zdrój odbył się pierwszy etap programu – służby miejskie, komunalne oraz władze samorządowe testowały samochody elektryczne zwracając uwagę na ich niską emisję, redukcję hałasu oraz niskie koszty eksploatacji.
W kolejnym etapie zaplanowano konferencję wraz z debatą dla zaproszonych gości, która odbędzie się 23 czerwca w Lądku – Zdroju i  będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji nad rozwojem elektromobilności stwarzającej realne perspektywy na poprawę jakości powietrza. Uczestnikami konferencji będą m.in. przedstawiciele ministerstw, władz samorządowych, gmin uzdrowiskowych Kotliny Kłodzkiej oraz partnerzy projektu. Główne aspekty spotkania będą dotyczyły m.in. planów rozwoju elektromobilności i rozwiązań dla samorządów, wpływu redukcji poziomu zanieczyszczeń powietrza na stan zdrowia, wyzwań dla uzdrowisk w kontekście elektromobilności, a także sukcesu wdrożenia innowacji zero emisyjnych.

W dniu 24 czerwca w Parku Zdrojowym im. J. Pawła II w Lądku – Zdroju od godz. 11. 00 rozpocznie się wydarzenie podsumowujące, wraz z pokazowym rajdem samochodów elektrycznych. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, m.in. możliwość testowania samochodów elektrycznych Nissan Leaf i Nissan e-NV 200, rowerów elektrycznych, zwiedzanie kurortu autobusem elektrycznym Ursus, rozwiązania proekologiczne, mobilne stacje ładowania pojazdów elektrycznych, spotkania z ekspertami oraz wiele innych  atrakcji.

Przez cały dzień imprezie będzie towarzyszyła oprawa muzyczna, zaś w godzinach wieczornych odbędzie się koncert w wykonaniu utalentowanego skrzypka, finalisty Must be the music  Tomasza Dolskiego. Wydarzenie poprowadzi Adam Kornacki, dziennikarz TVN Turbo.

Bazując na wytycznych Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Energii zaproponowaliśmy cykl działań zmierzających do popularyzacji środków transportu niskoemisyjnego, a tym samym zmianę świadomości wśród społeczeństwa  m.in. przy wsparciu instytucji rządowych, mediów oraz innych partnerów zaangażowanych w tematykę. Wierzymy, że konsekwencja w działaniu oraz zmiany systemowe sprawią, że elektromobilność będzie kluczem do poprawy jakości życia i ochrony środowiska naturalnego – Elżbieta Koncka, Prezes Link PR, pomysłodawca i organizator projektu e-Kotlina Kłodzka.

Projekt e-Kotlina Kłodzka wpisuje się w strategię rządową dokumentu „Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych”, który jest zbiorem obowiązków, jakie na państwa członkowskie Unii Europejskiej nakłada dyrektywa 2014/94/UE Zgodnie z tym dokumentem jednym z kluczowych wyzwań stojących przed Polską jest rozwój transportu publicznego, przy jednoczesnym ograniczaniu jego oddziaływania na środowisko, szczególnie szkodliwej emisji.

Kontakt:
Link PR
Adam Gaafar
tel.  kom. 607 757 055
tel.  22 – 356 19 11
e-mail: adam@linkpr.pl

X